28/07/22

Παράδοση κλειδιών στους ιδιοκτήτες του Flamingo View Residences από την Africanos Property Developers

View details
28/07/22

Africanos Property Developers Ltd: Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας – Highlands

View details
28/07/22

Παράδοση κλειδιών στους νέους ιδιοκτήτες του Prime Corner Residences από την Africanos Property Developers

View details