ΥΠΕΡ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝOI ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CASA MARINA RESIDENCES ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AFRICANOS PROPERTY DEVELOPERS

ΥΠΕΡ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝOI ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CASA MARINA RESIDENCES ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AFRICANOS PROPERTY DEVELOPERS